આ હિંન્દુ મંદિરમા થાય છે મુસ્લિમ મહિલાની પુજા જાણીને ચોકી જશો વિશ્વાસ પણ નહિ આવેલ.

આ હિંન્દુ મંદિરમા થાય છે મુસ્લિમ મહિલાની પુજા જાણીને ચોકી જશો વિશ્વાસ પણ નહિ આવેલ.

આ હિંન્દુ મંદિરમા થાય છે મુસ્લિમ મહિલાની પુજા જાણીને ચોકી જશો વિશ્વાસ પણ નહિ આવેલ. ગુજરાતના અમદાવાદથી ૪૦ એક કી.મી. દુર મંદિર આવેલ છે. ‘ઝૂલાસણ’ નામનું ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં એક ડોલા માતાનું મંદિર છે. જેમાં એક મુસ્લિમ મહિલાની પુજા કરવામાં આવે છે. ખુબ જ આસ્થા અને શ્રદ્ધા સાથે મોટી સંખ્યામાં હિંદુ ભક્તો આ મુસ્લિમ દેવીના આશિર્વાદ લેવા માટે આવે છે. આ મંદિરને લઈને એવી પણ માન્યતા છે કે 250 વર્ષ પહેલા એક ડોલા નામની બહાદુર મુસ્લિમ મહિલા હતી.

એક વખત ગામ પર ડાકુઓનો હુમલો થયો તો આ મહિલાએ બહાદુરીથી તેમનો સામનો કર્યો અને ગ્રામજનોની રક્ષા કરી હતી. તેમની સામે લડતા લડતા મુસ્લિમ મહિલાએ પોતાનો જીવ આપી દીધો હતો.

અહિ મંદિર નહિ વ્યક્તિની પુજા થાય છે.

લોકોએ આ બહાદુર મહિલાની યાદમાં એક મોટુ મંદિર્નુ નિર્માણ કરાવ્યુ અને આજે હજારો ભક્તો ઉમટી પડે છે.

આ મહિલાની યાદમાં ગ્રામજનોએ અહીં એક મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. ત્યાર બાદ અહીં ડોલા માતાની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આ મંદિરમાં કોઈ મૂર્તિ નથી પરંતુ એક પથ્થરનું યંત્ર છે. જેની ઉપર સાડી ચઢાવીને પૂજા કરવામાં આવે છે. એવી પણ આસ્થા છે કે ડોલામાતાની માનતા રાખવાથી તમામ ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે.
સુનીતા વિલિયમ્સના પિતાનું ગામ
આ ઉપરાંત ઝૂલાસણ ગામની એક મોટી ઓળખ એ પણ છે કે અંતરિક્ષ યાત્રી સુનીતા વિલિયમ્સના પિતાજીના પૂર્વજોનું આ ગામ છે. જ્યારે સુનીતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષ યાત્રા પર ગઈ હતી ત્યારે તેની યાત્રા પરથી સુકુશળ પરત ફરે તે માટે અખંડ જ્યોત પ્રગટાવવામાં આવી હતી.

admin