મેલડી માતાના અપરંપાર પરચા: દંપતીને 80 વર્ષે દીકરો આપ્યો અને 80 વર્ષે કરાવ્યા દીકરાના લગ્ન “જય માં મેલડી”

Posted On:08/4/22

ઘણા વર્ષો પહેલા સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પર માં પાટની બાજરીયાનું ગામ હતું. આ ગામમાં દેવીપૂજાકના ફુબા હતા એમ હિરયો દેવીપૂજક અને તેની બાઈ રુષમેન માંની પૂજા કરતા હતા. 70 વર્ષની ઉંમર થઇ રુષમેનને કોઈ સંતાન ન હતું. માં મેલડીએ રુષમેનને સારા દિવસો બતાવ્યા. એક દિવસની વાત છે 70 વર્ષની ઉંમરે રુષમેનને પ્રસુતિની પ્રેરણા ઉપડી હતી.

હિરયો આમ તેમ આટા મારે અને માને પ્રાર્થના કરે, હે મા મેલડી તું ગામ ટોળે બેસી હોય અને આ ઉંમરે મારી પત્નીને દીકરો આપે છે. તો તેની આ હાલત મારાથી જોવાતી નથી તેની ઉંમર થઈ ગઈ છે ને કઈક ચમત્કાર કરીને મારી પત્ની અને મારા દીકરાનો જીવ બચાવ. મારી પત્ની મરી જશે તો હું જીવતો નહિ રહી શકું. ત્યારે એક 80 વર્ષની ડોસી સફેદ સાડીમાં છુટા વાળ રાખીને હાથમાં લાકડી સાથે વાંકી ચાલતી આવે છે અને હિરયાના ઘરનું બારણું ખાખડાવે છે. હિરયાને સમજાઈ જાય છે કે, અડધી રાત્રે કોઈ બોલાવ્યા વગર આવ્યું હોય તો મારી મેલડી જ આવી હશે.

રાત્રે 1:30 વાગ્યા નો સમય થયો અને ધીમે ધીમે આકાશમાંથી ઉડીને સમડી આવી અને લીમડા પર બેઠી અને બોલી હિરયા મને સાંભળે છે. હિરયો બોલ્યો બોલ માડી હું સાંભળું છું. માએ કહ્યું તારી પત્નીના પેટે દીકરો છે ને હું તેને રમાડીને જાવ છું. 70 વર્ષની તારી પત્ની ને મેં દીકરો આપ્યો છે અને એનું નામ જીવનયો રાખ્યો છે અને સાંભળ, તારી અને તારી પત્નીની ઉમર કેટલી? હિરયો બોલ્યો માં મારી ઉંમર 80 અને મારી પત્નીની 70 પણ માં તને શરમ ન આવી તે મને 80 વર્ષે દીકરો આપ્યો.

આ સાંભળી માં એ કહ્યું કે, મેં તને 80 વર્ષે દીકરો આપ્યો તો તારો જીવણીયો 80 વર્ષ સુધી વાંઢો રહશે તેનું કોઈ માંગુ નહિ આવે પણ હું મેલડી તેને 80 વર્ષે ઘોડીએ ચઢાવીશ, આ મારું વચન છે. ત્યારે હિરયા એ કહ્યું, હે માં આ તો ગજબ થઈ જાશે 80 વર્ષે જીવણીયાને કોણ દીકરી આપશે!! માં બોલી તારો દેહ ત્યારે નહિ હોય પણ હું મેલડી જીવણીયાના માં બાપ બની માંગુ નાખવા જઈશ. ગામડે ગામડે ફરીને તારા જીવણીયા માટે કન્યા શોધી ઘોડે ચઢાવીશ અને ઢોલ વગાડીને લગ્ન કરાવીશ.

સમય જતા દીકરો સવા મહિનાનો થયો એટલે હિરયાએ માતા ના ડાકલા વગાડીને માતાને જમાડી. હિરયાએ કહ્યું કે, માંડી આજે છેલ્લી વખત જમાડું છું પછી હું નહીં હોઉં. માએ કહ્યું મારા મઢમાંથી એક ચંદરવો કાઢીને તું ઓઢી લે. સરગપુરમાંથી મારો બોટયો તને લેવા આવશે. તું તારા જીવણીયાની ચિંતા ન કરતો. આમ કરતા 12 મહિના પછી રુષમેન પણ મૃત્યુ પામી. નાનો જીવણીયો દોઢ વર્ષનો થયોને ઘોડિયામાં સૂતો સૂતો રડતો હતો અને મેલડીએ આવી ને હીંચકો નાખ્યો અને જીવણીયો છાનો રહી ગયો. આમ કરતા કરતા સમય ગયો અને જીવણીયો 5,10,25,50 વર્ષોનો થઈ ગયો.

જીવણીયો વાંઢો હતો એટલે ગામના લોકો તેને બોલાવતા ન હતા. જીવણીયો તો માં મેલડીની સેવા પૂજા કરતો આખી રાત ડાકલા વગાડી જીવણીયો રાત પસાર કરતો અને સવાર થતા જ જીવણીયો મઢમાં જ સુઈ જતો હતો. ત્યારે એક વાર જીવણીયો માં મેલડી ને કહેવા લાગ્યો કે, માંડી હું 80 વર્ષનો થઈ ગયો મારી સાથે કોઈ બોલાતું નથી. મેં શુ અપરાધ કર્યો છે!! ત્યારે માં એ મધરાત્રે સપનામાં આવીને કહ્યું કે, મારા જીવણીયા હું તારી વિહત મેલડી છું.

તારા બાપને મેં વચન આપ્યું હતું કે, તારા લગ્ન 80 વર્ષ સુધી હું નહીં થવા દવ. જીવણીયાએ કહ્યું કે માંડી 80 વર્ષ પુરા થાય પછી શું!! આ સાંભળી મા મેલડીએ કહ્યું ગામના દરબારની અંદર એક રાતું ઘોડું બાંધ્યું છે સવારમાં જઇ બાપુ પાસે એ ઘોડું માગજે એટલે બાપુ તને હાથમાં ઘોડાની લગામ આપે તો એમ માનજે કે મેલડીએ તને ઘોડું અપાવ્યું છે.

ત્યારે જીવણીયાએ કહ્યું કે, માંડી ઘોડું લઈને હું શું કરીશ! માએ કહ્યું કે, ઘોડા પર બેસી માં દીકરો બન્ને ચઢીને ગામેગામ તારા માટે કન્યા શોધવા જશું. એક દિવસ એક કાગળ આવ્યો અને માને કહ્યું કે, માં વિરામગામ પરગનાથી એક કાગળ આવ્યો છે દેવીપૂજકની નાત ભેગી થઈ છે જેમાં દીકરા દીકરીઓ બધા આવના છે અને મેળો જામવાનો છે. માએ કહ્યું કે, હાલ જીવણીયા ત્યાં જ તારા માટે કન્યા શોધી લઈશ.

ત્યારે બન્યું એવું કે, વિરામગામમાં મૂનસર તળાવની નજીક દેવીપૂજકોએ માતાનો તાવો માંડ્યો છે. માતાના ડાકલા વાગતા હતા. કેટલાય લોકો ભેગા થઈને બેઠા હતા. ત્યારે મેલડીએ નજર માંડીને ઘોડું ઉભું રાખ્યું વિરામગામના વડલે જીવણીયાને ઉભો રાખી મેલડી બૈરાંના ટોળાંમાં આવીને બેઠી અને બાઈઓને પૂછવા લાગી મારા દીકરા માટે માંગુ નાખવું છે કોઈ કન્યા છે! બાઈઓએ પૂછ્યું ઉમર કેટલી, માંડીએ કહ્યું મારો દીકરો 80 વર્ષનો છે.

ત્યારે એક ડોસી બોલી અમારા ગામમાં એક કન્યા 70 વર્ષની છે તેનું નામ જીવની છે માંડીએ તેનું સરનામું પુછ્યું મેલડી દેવીપૂજાકના ત્યાં આટો મારવા ગયા પૂછતાં પૂછતાં જીવણીના છાપરે ગયા. ત્યાં જીવની બાજરાનો રોટલો બનાવતી હતી. જીવણીએ નિયમ લીધો હતો કે, કોઈ માતા દીકરો લઈને આવે તો જ લગ્ન કરું નહીં તો આખી જિંદગી કુંવારી જ રહીશ.

ત્યારે માં એ આવીને પૂછ્યું કે, જીવની ઘરે છે!! જીવણીએ કહ્યું અંદર આવો તમે કોણ છો? શુ કામ આવ્યા છો? ત્યારે માતાએ કહ્યું મારો દીકરો પરણાવવો છે, કન્યા શોધવા આવી છું તમે કુંવારા છો કે પરણેલા જીવની બોલી કુંવારી છું, લગ્ન કરવા છે. જીવની બોલી કે મારી મેલડી જેવી સાસુ મળે અને મારે લગ્ન કરવા છે.

આ સાંભળી માં બોલ્યા જીવની ઓળખી ગઈ. જીવની બોલી 70 વર્ષથી દેવીની ભક્તિ કરું છું ને તને ન ઓળખું માંડી!! તારા દિકરાનું નામ જીવનયો છે ને, જીવણીએ મેલડીને ખાટલો ઢાળીને બેસાડી અને કહ્યું કે, માંડી એક શરતે લગ્ન કરું ગામના તાળવે મારી નાત ભેગી થઈ છે. તારા જીવણીયાને કહે કે, લોટ ચાડવાના ઝારામાં સવાશેર પાણી લઈને અહીં આવે તો મારે તને લોટ બાંધીને જમાડવી છે. શરત સાંભળી માંડી તળાવને પાડે વડલા પાસે ગયા જીવણીયા કન્યા મળી ગઈ છે.

જીવન ઘોડેથી નીચે ઉતરી જા મને જીવણીએ લોટ ચાડવાનો ઝારો આપ્યો છે. તું મનસુર તળાવમાંથી સવા શેર પાણી લઈ જા તો એ લોટ બાંધી રોટલા કરે, જીવણીયાએ કહ્યું કે જીવની ગાંડી થઈ ગઈ છે. ઝારા માં કેવી રીતે પાણી રહેશે!! માંડીએ કહ્યું કે, આ તો તારી પારખું લેવા બેઠી છે તું જા તો ખરો… ત્યારે જીવન તળાવ ગયો અને ઝારામાં પાણી ભર્યું ત્યાં તો મધમાખીઓ કાણે કાણે ગોઠવાઈ ગઈ અને ઝરામાં સવા શેર પાણી રહી ગયું.

ત્યારે જીવનએ કહ્યું તે મારું પારખું કર્યું હવે હું તારું કરીશ. તું પગનો ચૂલો બનાવી એક હાથ રોટલો બનાવીશ અને રોટલો જીભના ટેરવેથી રોટલો ફેરવ તો મેલડી જમે ત્યારે માં મેલડી કહ્યું જીવણી એક હાથ તારો ને એક હાથ મારો, ને જીભના ટેરવે હું બેસીશ. પછી જીવની રોટલો બનાવવા બેસી ત્યાં એક હાથે લોટ બાંધે ત્યાં એક હાથે રોટલો તૈયાર થઈ જાય રોટલો ઉટલાવવા જીભ બહાર કાઢી ત્યાં માતા ટેરવા પાર આવી અને રોટલો તૈયાર કર્યો. આવી રીતે જીવણીએ માં મેલડીને જમાડી જીવણીએ કહ્યુ કે, જીવન હવે જામ્યોને જીવણીયાએ કહ્યું કે હા હવે લગ્ન કરીશ.