હનુમાનજી તેમની શક્તિ કેમ ભૂલી ગયા હતા, તમે જાણો છો?

Posted On:07/30/22

સીતા હરણ પછી, હનુમાનજી અને શ્રી રામ ફરી મળી ગયા અને હનુમાનજીએ શ્રી રામનો સુગરીવ, જામવંત વગેરે વણુરુથો સાથે પરિચય કરાવ્યો. ત્યારબાદ જ્યારે રામ સેતુને લંકા જવાની તૈયારી કરવામાં આવી ત્યારે શ્રી રામે હનુમાનજીને લંકા જવાનો આદેશ આપ્યો, પરંતુ જ્યારે હનુમાનજીએ લંકા જવાની અસમર્થતા વ્યક્ત કરી ત્યારે જામવંતજીએ હનુમાનજીને તેમની શક્તિઓની યાદ અપાવી. પણ સવાલ એ છે કે હનુમાનજી તેમની શક્તિ કેમ ભૂલી ગયા હતા?

ખરેખર, હનુમાનજીને વિવિધ દેવતાઓ દ્વારા વિવિધ વરદાન અને શસ્ત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. આ વરરદાન અને શસ્ત્રોને લીધે, હનુમાનજીએ નાનપણથી ખળભળાટ મચાવ્યો. ખાસ કરીને, તેઓ ઋષિઓના બગીચામાં પ્રવેશી અને ફળો, ફૂલો ખાધા અને બગીચાને નાશ કર્યો. તે તપસ્વી સાધુઓને હેરાન કરતા હતા. તેમની દુષ્કર્મ વધતાં સાધુઓએ તેમના પિતા કેસરીને ફરિયાદ કરી. માતા-પિતાએ ઘણું સમજાવ્યું, પરંતુ હનુમાનજીએ દુષ્કર્મ કરવાનું બંધ કર્યું નહીં, પછી એક દિવસ અંગિરા અને ભૃગુ વંશના ઋષિઓ ગુસ્સે થયા અને તેમને શાપ આપ્યો કે તેઓ તેમની શક્તિઓ અને શક્તિને ભૂલી જશે પરંતુ યોગ્ય સમયે તેમને તેમની સત્તાઓ આપવી જોઈએ.જો કોઈ તમને યાદ અપાવે તો તમે ચૂકી જશો.

પછી જ્યારે હનુમાનજીએ શ્રીરામનું કામ કરવાનું હતું, ત્યારે જામવંતજીએ હનુમાનજી સાથે લાંબી વાતચીત કરી છે. આ સંવાદમાં તે હનુમાનજીના ગુણો વિશે વાત કરે છે અને પછી હનુમાનજીને તેમની શક્તિનો અહેસાસ થવા લાગે છે. તેની શક્તિઓનો અહેસાસ થતાં જ હનુમાનજી એક મહાન રૂપ ધારણ કરે છે અને સમુદ્રને પાર કરી જાય છે.